Transbaltika Transport
transbaltika litauen

 

Vår lösning för era Litauentransporter.

Vi erbjuder transporter baserade på dagliga, chaufförsbundna bilar över
Östersjön direkt till/från er via Karlshamn/Klaipeda till/från kund/leverantör.

I vår samlastningstrafik med stycke/partigods erbjuder vi fasta avgångar
i båda riktningarna, varje dag. Vi går då via våra terminaler i Borås/Vilnius.

Normala ledtiden för stycke/partigods är ca 2-3 arbetsdagar.
För kompletta trailers erbjuder vi dagliga avgångar med en
normal ledtid på 1-2 arbetsdagar.

Som ett komplement till detta kan vi även erbjuda
expressalternativ varje dag(se vår expresstjänst).
Där kan vi ytterligare kapa ledtiderna.

 

 

kontakta oss

 

transbaltika bottom