Epress/kurir

Sjö & Flygfrakt

Järnväg

Hem / GDPR & Avtal

GDPR & Avtal

 

_R4A0470

GDPR & Avtal

Kvalitetspolicy

 

Vi erbjuder våra kunder flexibla transportlösningar. Vårt arbete sker i enlighet med vår affärsidé. Vi vill ha nöjda kunder och har därför ett tydligt kundperspektiv på det vi gör.

För oss på Alpi Sweden AB innebär detta att:

 • Vi tar alla ansvar för våra kundrelationer
 • Vi ska vara tillgängliga för våra kunder och vara lyhörda för deras förväntningar
 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt arbetssätt
 • Vi sätter mål och agerar på våra resultat
 • Vi känner till och följer tillämpliga krav från våra intressenter
 • Alla anställda vid Alpi Sweden AB ska se kvalitet i arbetet som en självklarhet samt vara medveten om det ansvar och de befogenheter som tilldelats honom eller henne.

Företagsledningen ansvarar för att kvalitetspolicyn är kommunicerad, förstådd och tillämpad av alla medarbetare inom företaget. Policyn ska också vara tillgänglig för andra relevanta intressenter.

 

GDPR & Avtal

Miljöpolicy

 

Alpi Sweden AB ska verka för att minska miljöpåverkan från de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller så att vi kan bidra till en hållbar utveckling i samhället

För att uppnå detta ska vi verka för att:

 • Minimera användningen av fossila bränslen
 • Minska användningen av energi och förbrukningsvaror
 • Naturresurser används på ett sparsamt sätt, produkter återanvänds, återvinns och återförs.
 • Informera våra medarbetare och inspirera dem till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • Kommunicera miljöarbetet till våra kunder och leverantörer för att uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan
 • Lagar, förordningar och andra krav är ett minimum i all vår verksamhet.

Vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan och strävar efter ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.

 

miljo-tb
LogoAlbiniPitiglianiMedium-300×51

ALPI Group

 

The ALPI Group is a recognized player in the Freight Forwarding and Transportation Industry and also specializes in the Supply Chain and Logistics Solutions. With 70 years of history, our company has established best-practice standards in Ground Transportation, Air and Ocean Shipments, Customs Clearance and Supply Chain Management.

Over 70 years old, over 1,000 direct employees worldwide, over 20,000 international customers and over 200 direct destinations, this is “ALPIworld”.

 

ALPI is a preferred 3PL for thousands of companies across the world; from SME to fortune 500 corporations, ALPI’s logo has covered millions of miles to take customer satisfaction at destination.

 

Still a family run company where people are treated as people, not numbers and considered for their value.

With unchanged passion we strive to balance a growing company in a highly competitive industry, with family ethics and social responsibility.

 

Albini & Pitigliani, that’s where the acronym ALPI comes from, welcomes you to its new internet site, a step ahead to our global presence and integration, a channel to get in touch with vendors, customers and friends.